Informatie


Algemeen

Naam: Stichting Oldenzaalse Haringparty
KvK nummer: 08149450
RSIN nummer: 816897098
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Oldenzaalse Haringparty
Statutaire zetel: gemeente Oldenzaal
Bezoekadres: Haerstraat 67, 7573AP Oldenzaal
Internetadres: www.oldenzaalseharingparty.nl
E-mailadres: info@oldenzaalseharingparty.nl
Eerste inschrijving handelsregister: 26-07-2006
Datum akte van oprichting: 18-07-2006
Huidige statuten: 18-07-2006 (zie statuten)

Huidige Bestuurders

Naam: Jacobson, Erik
Datum in functie: 18-07-2006
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Beloning: geen

Naam: Huijsmans, Hubertus Adrianus Johannes
Datum in functie: 01-01-2015
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Beloning: geen

Naam: Fransman, Joost
Datum in functie: 01-09-2021
Titel: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Beloning: geen

Doelstelling

Het inzamelen van gelden ten behoeve van het verstrekken van financiële bijdragen aan niet-winst en/of algemeen nut beogende instellingen.

Actueel beleidsplan

Het organiseren van een jaarlijkse businessmeeting met veiling van het eerste Oldenzaalse vaatje met Hollandse Nieuwe. Het is een veiling volgens de ‘Amerikaanse methode’; Iedere bieder ontvangt een nota. Middels deze veiling hoopt de stichting jaarlijkse voldoende gelden in te zamelen waarmee zij haar statutaire doel kan realiseren. Aanvragen voor de verstrekking van financiële bijdragen worden beoordeeld en van advies voorzien door een aparte commissie van de Lionsclub Oldenzaal.

De Stichting Oldenzaalse Haringparty is een onlosmakelijk geheel en onderdeel van de activiteiten van de Lionsclub Oldenzaal. De leden van de Lionsclub Oldenzaal besluiten over de verstrekking van de financiële bijdragen aan niet-winst en/of algemeen nut beogende instellingen.

Actueel verslag

Wegens de coronapandemie heeft de stichting in 2020 en 2021 helaas geen Haringparty kunnen organiseren. Na twee ‘haringloze’ jaren heeft de stichting op vrijdag 17 juni 2022 een succesvolle Haringparty kunnen organiseren. De bezoekers van de businessmeeting hebben boven verwachting geboden op het eerste Oldenzaalse vaatje met Hollandse Nieuwe. Met de bijeengebrachte gelden blijft de Stichting in staat financiële bijdragen te verstrekken aan diverse goede doelen. Deze bijdragen gaan aan niet-winst en/of algemeen nut beogende instellingen.

Financieel verslag 2022 Stichting Oldenzaalse Haringparty